En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour assurer le bon fonctionnement de nos services.
En savoir plus

Première inscription

Première inscription

Publié le mercredi 14 octobre 2020 17:10 - Mis à jour le vendredi 4 février 2022 15:18
Cour_Maternelle.jpg
ЗАПИСВАНЕ

   

ПРИЕМ във Френски Лицей „Виктор Юго” : условия, правила, процедури

Учебна година 2022

Уважаеми родители,

Вие желаете да запишете детето си във Френски Лицей „Виктор Юго” в началото на учебната 2022 година. В този документ ще намерите нашите условия за прием.

Записването във френско учебно заведение, одобрено от френското министерство на образованието, предполага пълна ангажираност на родителите и учениците към неговите педагогически и образователни цели, както и спазване на неговите принципи и правила за работа, гарантиращи сближаване и мобилизиране на образователната общност около ценностите на Лицея.

Като родители на ученици, вие участвате в консултативните органи на Лицея, като избирате свои представители. Съветът на началното училище и Общоучилищният съвет асоциират партньорите на училището, и по-специално родителите, в размисъл относно живота в училището. Важно е да участвате в тези органи.

Уловия за прием :

В зависимост от тяхната националност или учебния път до момента, във Френски Лицей „Виктор Юго” се приемат ученици в рамките на наличните места. Приемът се прави според критериите, определени по-долу:

Правила за прием :

Учениците се приемат в нивото на класа, което отговаря на тяхната година на раждане (приложена таблица за учебната  2021-2022 година) :

 

ПРОЦЕДУРА ЗА МАЛКОТО УЧИЛИЩЕ:

 1. Онлайн предварително записване на сайта Сколенго от 8 МАРТ ДО 31 МАЙ 2022
 2. Изпращане /по мейл или поща/ или депозиране в секретариата на пълното досие с молба за записване от 9 МАРТ ДО 31 МАЙ 2022
 3. Приемни тестове за учениците, желаещи да бъдат записани в Голямата група на детската градина, /идващи от учебно заведение, неакредитирано от Френското Министерство/
 4. Известяване по електронен път на семействата с одобрение или отхвърляне на кандидатурата
 5. Отговор на семейството по електронен път с потвърждаване на приема или отказ
 6. При прием - оставяне или изпращане в секретариата на допълнителните документи и заплащане на първоначална такса за записване (до  18 юни 2022 краен срок)

Необходими документи за прилагане към молбата за записване :

 • Формуляр за предварително записване, подписан от двамата родители, който може да бъде разпечатен по време на онлайн записването. 
 • Копие от документ за самоличност на детето или удостоверение за раждане
 • 1 паспортна снимка на детето
 • Копия от документи за самоличност на двамата родители
 • Копие от „livret de famille’’ /за децата от френска националност/ 

Допълнителни документи за окончателно записване след потвърждение за прием :

За учениците, които идват от френската образователна система :

 • Отпускно свидетелство от предходното училище
 • Оценките на ученика

 

Записването е окончателно, когато досието е пълно и такса първо записване е заплатена.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕЖ И ЛИЦЕЙ :

 1. Онлайн предварително записване на сайта Сколенго от 8 МАРТ ДО 31 МАЙ 2022
 2. Изпращане /по мейл или поща/ или депозиране в секретариата на пълното досие с молба за записване от 9 МАРТ ДО 31 МАЙ 2022
 3. Приемни тестове за учениците, желаещи да бъдат записани от първи до дванадесети клас, /идващи от учебно заведение, неакредитирано от Френското Министерство/ 
 4. Известяване по електронен път на семействата с одобрение или отхвърляне на кандидатурата
 5. Отговор на семейството по електронен път с потвърждаване на приема или отказ
 6. При прием - оставяне или изпращане в секретариата на допълнителните документи и заплащане на първоначална такса за записване (до  18 юни 2022 краен срок)

Необходими документи за прилагане към молбата за записване :

 • Формуляр за предварително записване, подписан от двамата родители, който може да бъде разпечатен по време на онлайн записването. 
 • Копие от документ за самоличност на детето или удостоверение за раждане
 • 1 паспортна снимка на детето
 • Копия от документи за самоличност на двамата родители
 • Удостоверение за двете последни учебни години
 • Оценките на ученика
 • Копие от „livret de famille’’ /за децата от френска националност/ 

Допълнителни документи за окончателно записване след потвърждение за прием :

За учениците, които идват от френската образователна система :

 • Отпускно свидетелство от предходното училище

Записването е окончателно, когато досието е пълно и такса първо записване е заплатена.

Pièces jointes

À télécharger

 / 1